Εργατικών – Μισθοδοσίας

  • Εκκαθάριση μισθοδοσίας μηνιαίως
  • Καταχώρηση Προσλήψεων – Απολύσεων – Αποχωρήσεων εργαζομένων σε ΥΕΚΑ.
  • Υπολογισμός Απολύσεων – Αποχωρήσεων εργαζομένων
  • Υπολογισμός-σύνταξη – αποστολή ΑΠΔ
  • Υπολογισμός-σύνταξη – αποστολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργατικά – μισθοδοτικά θέματα.