Υπηρεσίες :

Υπηρεσίες :

• Λογιστικές

• Φορολογικές

• Εργατικές

• Συμβουλευτικές

• Χρηματοοικονομικές

Αξίες :

Αξίες :

• Αξιοπιστία

• Αμεσότητα

• Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

• Εισαγωγή καινοτομιών

• Συνεχής εκπαίδευση κι αξιοποίηση προσωπικού

Εταιρική ευθύνη:

Εταιρική ευθύνη:

• Συνεχής παρακολούθηση κι ενσωμάτωση αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία

• Φιλικό περιβάλλον εργασίας

• Επιχειρηματικό απόρρητο

 

Τομείς δραστηριοποίησης :

• Τουριστικές επιχειρήσεις

• Επιχειρήσεις εστίασης

• Φύλαξης – καθαριότητας

• Εμπορίας – συνεργείου αυτοκινήτων

• Λιανικό – χονδρικό εμπόριο

• Βιοτεχνίες ειδών ιματισμού

• Τυπογραφικές υπηρεσίες

• Διακόσμησης